Sádrokartony, sádrokartonářské práce

Rychlý kontakt

REKONSTRUKT s.r.o.

Perunova 787/9
Praha 3 - Vinohrady

+420 603 111 234
+420 241 410 233

Hodnocení firmy REKONSTRUKT s.r.o. - rekonstrukce, rekonstrukce bytu - NejŘemeslníci.

Sádrokarton je kouzelný stavební materiál. Princip sádrokartonu byl patentován v USA již v roce 1891, od této doby je neustále zdokonalován a systémově vylepšován. Ze sádrokartonu je možné montovat veškeré vnitřní nenosné konstrukce.

Největšími přednostmi sádrokartonu jsou: Hlavní typy sádrokartonových konstrukcí:
 • Rychlost montáže
 • Čistota prostředí
 • Naprostá ekologická nezávadnost
 • Snadná demontovatelnost
 • Vynikající estetické vlastnosti
 • Snadné možnosti kombinací s jinými materiály
  (dřevo, kov, sklo apod)
 • Příznivé vlastnosti pro mikroklima prostředí
 • Příznivá cena
 • Dělící stěny
 • Předsazené stěny
 • Podhledy
 • Rekonstrukce podkroví
 • Plovoucí podlahy

 

 

Sádrokartonové konstrukce

Dělící stěny

Slouží k dělení prostor na samostatné místnosti. Možností použití je celá řada. Od nejběžnějších příček mezi místnostmi bytů a kanceláří přes instalační stěny sociálních jader a mezibytových stěn s vyššími nároky na požární odolnost a akustické vlastnosti až po náročné konstrukce rozhlasových nahrávacích studií či operačních sálů. Jsou-li tyto konstrukce nenosné, neznamená to, že na stěny nelze nic zavěšovat.

Naopak, běžné užitkové a ozdobné předměty bez úprav, s nenáročnými úpravami uvnitř stěn lze zavěšovat skříňky nábytku až po kotle ÚT či bojlery. Běžné stěny mají požární odolnost 30 minut, použitím speciálních skladeb konstrukcí a desek lze docílit až 120 minut požární odolnosti stěn. Rovněž tak akustika. Jednoduché konstrukce mají vzduchovou neprůzvučnost od cca 40 dB, lze však docílit až 65ti i více dB při odpovídající skladbě stěny.

Předsazené stěny

Slouží k posílení potřebných vlastností již stojících svislých konstrukcí. Například zvýšení požární odolnosti, zlepšení akustických či tepelně-izolačních vlastností, nebo vyrovnání křivosti stávající stěny, ale i zakrytí vlhké stěny při zachování možnosti jejího odvětrávání. Podle účelu se pak řídí i vhodná skladba předsazené stěny. Sádrokartonové desky lze speciálním lepidlem lepit přímo na pevný podklad, nebo montovat na konstrukci.

Příklady: lepení desky, lepení s izolací, montáž na konstrukci

Podhledy

Vodorovné podhledy se zavěšují na konstrukci uchycenou na pevném nosném stropu. Jejich konstrukce se opět může lišit podle záměru stavebníka. Snižují zbytečnou světlou výšku, zlepšují kročejovou neprůzvučnost, zlepšují požární a tepelně-izolační vlastnosti, tvoří esteticky příznivý celek, musí nést určitou váhu osvětlovacích těles či reproduktorů apod.

Rekonstrukce podkroví

Při rekonstrukcích podkrovních prostor vynikají příznivé vlastnosti sádrokartonu snad nejvíce ze všech možností jeho použití. Za velmi příznivých cen mohou vzniknout nové prostory se všemi potřebnými užitnými vlastnostmi (požární odolnost, tepelná izolace atd.) a navíc s nádherným architektonickým řešením.

Záleží jen na estetickém cítění budoucího uživatele, jaký sklon šikmin zvolí, jaká zákoutí chce vytvořit, zda nechá vyniknout trámoví krovu, bude kombinovat rovné a šikmé plochy s oblouky, jaký výhled a vikýře zvolí atd. Pochopitelně řada omezení dané stavbou jako takovou, připomínky či omezení památkářů se budou muset respektovat, nicméně prostor pro fantazii architekta zde bude vždy.

Plovoucí podlahy

Ač se to zdá málo pochopitelné, tak i zdánlivě subtilní a křehké sádrokartonové desky mohou tvořit velmi pevnou základovou podlahovou plochu. Největší výhodou této podlahy je celková lehkost konstrukce, snadnost a rychlost práce. Princip plovoucí podlahy spočívá v pružném, izolovaném napojení na stávající pevnou podlahu a okolní stěny. Lze je tedy požít na málo únosné stropy podkroví, kde by se za klasického způsobu řešení musela provádět velmi pracná betonová podlaha s ocelovou výztuží.

K dalším výhodám patří (dle skladby podlahy) zlepšení kročejové neprůzvučnosti i tepelně-izolačních hodnot. Na základovou plochu lze pokládat jakékoliv konečné krytiny. Při použití speciálních stěrek se zvýší povrchová odolnost podlahy natolik, že lze bez problémů užívat předměty s vysokými nároky na bodové tlaky (kolečkové židle, klavíry, těžký nábytek na nohách apod.)

Zde si můžete prohlédnou několik fotografií zachycujících výstavbu sádrokartonů provedených naší firmou:

img065 img067 img066